DPS Liboc

Dům s pečovatelskou službou “ LIBOC “ :

Adresa : U Stanice 5, Praha 6 Liboc
Telefon : 235 362 467, 220 513 521
Vedoucí domu :Miroslava Kalhotková

Co je Dům s pečovatelskou službou (DPS) :

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Byty v DPS jsou pronajímány zejména seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází na požádání pracovníci naší služby poskytovat terénní pečovatelskou službu a to, v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele.

Žádosti o pronájem bytu v Domech s pečovatelskou službou přijímá p. Bc. Tereza Kaislerová, Odbor sociálních věcí MČ Praha 6, Čs. armády 23/601, tel. 220 189 613.
tel: 220 189  615

 

PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH. Zásady pro pronájem bytů jsou součástí Koncepce sociálně bytové politiky, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 1691/12 z 03. 09. 2012.

Pravidla – DPS

Koncepce sociálně bytové politiky

9.11.2017 navštívily obyvatele domu děti z MŠ Libocká a společně si zahráli společenské hry např. oblíbené Člověče nezlob se, ale také si seniorky vyzkoušely nové magnetické skládačky.
Všem se setkání moc líbilo. Děkujeme dětem za pěkné odpoledne a těšíme se na další setkání s dětmi v prosinci.
Canisterapie
Dne 3.3.2017 proběhla v DPS Liboc Canisterapie.
Vánoční posezení
Vánoční posezení 2016 v Liboci zpestřily svým krásným vystoupením děti z gymnázia Nad Alejí a hudebníci z divadla SEMAFOR.
Vystoupení dětí ze ZŠ Vokovice ke dni matek v Liboci

Cvičení seniorek v Liboci

Práce našich seniorů

DPS Liboc po rekonstrukci

Canisterapie DPS Liboc