DPS Šlejnická

Dům s pečovatelskou službou “ Šlejnická “ :

Adresa : Šlejnická 5, Praha 6
Telefon : 220 199 610, 220 513 315
Vedoucí domu : Marcela Průchová
Co je Dům s pečovatelskou službou (DPS) :

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Byty v DPS jsou pronajímány zejména seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází na požádání pracovníci naší služby poskytovat terénní pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele.

Žádosti o pronájem bytu  v Domech s pečovatelskou službou přijímá p. Bc. Tereza Kaislerová, Odbor sociálních věcí MČ Praha 6, Čs. armády 23/601, tel. 220 189 613.

PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH. Zásady pro pronájem bytů jsou součástí Koncepce sociálně bytové politiky, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 1691/12 z 03. 09. 2012.

Pravidla – DPS

Koncepce socialně bytové politiky

Vánoční posezení

6. prosince 2016 se konalo v DPS Šlejnická vánoční posezení, kterého se zúčastnila Ing. Milena Hanušová – radní MČ a Bc. Jitka Köcherová – vedoucí odboru sociálních věcí, které seniorům předaly drobné dárky. O zábavu se postaraly se svým pásmem říkanek a písniček děti z MŠ Čínská, a vystoupili hudebníci z divadla SEMAFOR.