DPS Šlejnická

Dům s pečovatelskou službou “ Šlejnická “ :

Adresa : Šlejnická 5, Praha 6
Telefon : 220 199 610, 220 513 315
Vedoucí domu : Marcela Průchová
Co je Dům s pečovatelskou službou (DPS) :

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Byty v DPS jsou pronajímány zejména seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází na požádání pracovníci naší služby poskytovat terénní pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele.

Žádosti o pronájem bytu v Domech s pečovatelskou službou přijímá Ing. Milena Hanušová, Odbor sociálních věcí MČ Praha 6, Čs. armády 23/601, tel. 220 189 613

PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH.

Zásady pro pronájem bytů jsou součástí Koncepce sociálně bytové politiky, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6   č. 846/19 z 01.10.2019 

Pravidla pro pronájem v DPS nová

Koncepce soc.bytové politiky 2019