Informace v souvislosti s koronavirem COVID-19

Vážení uživatelé, v souvislosti se zhoršováním epidemiologické situace dochází od září 2020 opět k některým omezením, kdy v podrobnostech si dovoluji odkázat na nejdůležitější Pokyny uvedené níže . Prosíme všechny o zvýšenou hygienu a v případě výskytu respiračních obtíží či zvýšené teploty o neprodlené informování pracovníků PSP6. Děkujeme všem za skvělou spolupráci a přejeme pokud možno klidné dny.

OD 23.11.2020 probíhá pravidelné testování VŠECH zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého styku s klienty POC antigenními testy, do té doby byly pravidelně prováděny tzv. rapid testy.

Od 11.1.2021 probíhá očkování pracovníků v přímé péči (těch, kteří o očkování měli zájem a nebylo u nich kontraindikováno) a dále i očkování klientů v DPS. Očkování bylo zajištěno ve spolupráci s ÚVN, které  velice děkujeme za zajištění vakcinace a výbornou organizaci.

Informace k očkování dalších osob, jsou uvedeny níže v letáčcích:

Informace pro seniory – registrace k očkování a rezervace termínů Finální

Leták MČ

Telefonní linky:

800 160 166 – Linka Hl. m. Prahy PO- NE 8:00-16:00 hod

1221 – celostátní linka pro pomoc s rezervací, NONSTOP

778 711 281 – Linka MČ Prahy 6, PO-PÁ 8:00-16:00 hod

 

OD 12.10.2020 DOCHÁZÍ K OMEZENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST:

Pondělí: 8-13 hod

Středa: 12- 17 hod

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028 je nařízeno

 • Všem osobám (uživatel/klient, zaměstnanci a další přítomné osoby)  během poskytování pečovatelských služeb v terénní formě v místě bydliště uživatele vládou nařízen zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa – např. respirátor, rouška, ústenka). Pokud klient nebude používat ochranu dýchacích cest, nebude mu úkon pečovatelské služby poskytnut!
 • Všem zájemcům, uživatelům nebo blízkým osobám je vládou nařízeno informovat pracovníky pečovatelské služby v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19 nebo o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.
 • Pečovatelská služba je oprávněna přerušit poskytování terénních pečovatelských služeb (v případě nedostatečného personálního zajištění) a poskytovat primárně pečovatelské služby v nezbytné míře s cílem ochrany života a zdraví osob, tedy poskytovat základní činnosti (péče o vlastní osobu uživatele, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, běžné nákupy a pochůzky)
 • S účinností od 14.10.2020 může docházet k přerušení poskytování úkonu běžný úklid a údržba domácnosti.
 • S účinností od 19.10.2020 bude podáváno pouze JEDNOTNÉ MENU bez možnosti výběru

_____________________________________________________________________

CO AKTUÁLNĚ PLATÍ K 1.1.2021 v DPS

Vážení obyvatelé DPS, 

v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky č. 957 ze dne 30.9.2020, kterou byl od 5.10.2020 na dobu 30 dnů vyhlášen NOUZOVÝ STAV a v návaznosti na další usnesení vlády o jeho prodloužení 

 • NÁVŠTĚVY: návštěvy v bytech nejsou zakázány, ale prosíme velmi o zvážení nezbytnosti návštěv v zájmu zachování zdraví klientů a zaměstnanců a chodu celého DPS 
 • Doporučujeme setkat se s rodinou např. před DPS na zahradě, projít se v parku
 • UZAVŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR jídelna, společenská místnost, zimní zahrada (po domluvě lze odemknout max. pro 2 osoby)
 • Zrušení provozu KOMUNITNÍCH CENTER a MASÁŽÍ
 • OBĚDY dovážené PSP6 budou jednotlivým uživatelům předávány v jídlonosičích přímo k nim do bytu či za dveře bytu (prosíme o důsledné vymývání jídlonosičů), jednotné menu
 • NOŠENÍ ROUŠEK/RESPIRÁTORŮ ve všech prostorách DPS i venku a v bytě při přítomnosti pečovatelek či dalších pracovníků
 • Povinnost informovat pracovníky PSP6 o výskytu klinických příznaků COVID-19 nebo o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.

doporuceni_seniori_pro_web

Jak stonat s Covidem_web

Pokyn č. 30 DPS rozvolnění- návštěvy od 1.12.2020

Pokyn č. 29 – TESTOVÁNÍ v přímém kontaktu + respirátory FFP2

Pokyn č. 26 DPS- ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Pokyn č. 25 – roušky klienti, jen nezbytná péče, zrušení úklidů od 14.10.2020

Pokyn č. 22 DPS a KSEC- od 9.10.2020

Pokyn č. 21 DPS a KSEC- od 5.10.2020

POKYN Č. 19 – autoprovoz bezkontaktní

Pokyn č. 18 DPS a KSEC (uzavření pro veřejnost)- od 21.9.2020

Pokyn č. 16 DPS a KSEC- od 1.9.2020

Klienti- doporučení

 

 

 

 

Linky státního zdravotního ústavu

Jak si správně mýt ruce

pravidla hygieny

Doporučení ČLK