Informace v souvislosti s koronavirem COVID-19

Vážení uživatelé, v souvislosti se zhoršováním epidemiologické situace dochází od září 2020 opět k některým omezením, kdy v podrobnostech si dovoluji odkázat na nejdůležitější Pokyny uvedené níže (podzim 2020) . Prosíme všechny o zvýšenou hygienu a v případě výskytu respiračních obtíží či zvýšené teploty o neprodlené informování pracovníků PSP6. Děkujeme všem za skvělou spolupráci a přejeme pokud možno klidné dny.

OD 12.10.2020 DOCHÁZÍ K OMEZENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST:

Pondělí: 8-13 hod

Středa: 12- 17 hod

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028 je nařízeno

 • Všem osobám (uživatel/klient, zaměstnanci a další přítomné osoby)  během poskytování pečovatelských služeb v terénní formě v místě bydliště uživatele vládou nařízen zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa – např. respirátor, rouška, ústenka). Pokud klient nebude používat ochranu dýchacích cest, nebude mu úkon pečovatelské služby poskytnut!
 • Všem zájemcům, uživatelům nebo blízkým osobám je vládou nařízeno informovat pracovníky pečovatelské služby v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19 nebo o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.
 • Pečovatelská služba je oprávněna přerušit poskytování terénních pečovatelských služeb (v případě nedostatečného personálního zajištění) a poskytovat primárně pečovatelské služby v nezbytné míře s cílem ochrany života a zdraví osob, tedy poskytovat základní činnosti (péče o vlastní osobu uživatele, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, běžné nákupy a pochůzky)
 • S účinností od 14.10.2020 dojde k přerušení poskytování úkonu běžný úklid a údržba domácnosti.
 • S účinností od 19.10.2020 bude podáváno pouze JEDNOTNÉ MENU bez možnosti výběru

_____________________________________________________________________

Domy s pečovatelskou službou  (DPS)  CO AKTUÁLNĚ PLATÍ K 22.10.2020  

Městská část Prahy 6 (dále jen ,,MČ Praha 6“) a Pečovatelská služba Prahy 6 (dále jen ,,PSP6“) tímto na základě doporučení Krizového štábu ze dne 19.10.2020 i v souladu s ust. § 2901 NOZ a v  návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957 o vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označkovaným jako SARS CoV-2 COVID- 19 a v návaznosti na  Usnesení Vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078 musela přijmou další preventivní opatření. Ke dni 22.10.2020 tedy aktuálně platí následující:

 • ZÁKAZ NÁVŠTĚV v domě – v případě, že by bylo nutné udělit výjimku ze zákazu návštěv, kontaktujte prosím vedoucí domu Miroslavu Kalhotkovou či ředitelku na tel: 220 513 315, 220 513 521 či 736 489 326.
 • Doporučujeme setkat se s rodinou např. před DPS na zahradě, projít se v parku
 • UZAVŘENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR jídelna, společenská místnost, zimní zahrada
 • Zrušení provozu KOMUNITNÍCH CENTER, KADEŘNICTVÍ A MASÁŽÍ
 • OBĚDY dovážené PSP6 budou jednotlivým uživatelům předávány v jídlonosičích přímo k nim do bytu či za dveře bytu (prosíme o důsledné vymývání jídlonosičů), jednotné menu
 • NOŠENÍ ROUŠEK/RESPIRÁTORŮ ve všech prostorách DPS i venku a v bytě při přítomnosti pečovatelek či dalších pracovníků
 • Povinnost informovat pracovníky PSP6 o výskytu klinických příznaků COVID-19 nebo o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.

 Usnesením Vlády ČR č. 1078 je od 22.10.2020  

ZÁKÁZÁN VOLNÝ POHYB OSOB s výjimkou:

 • cesta za účelem pobytu v přírodě nebo parcích či do vlastních rekreačních objektů a pobyt v nich
 • nezbytných cest za rodinou či osobami blízkými
 • cest do zaměstnání
 • cest do zdravotnického zařízení a zařízení soc. služeb, včetně zajištění doprovodu příbuzných a osob blízkých do zdravotnického zařízení
 • vyřízení neodkladných úředních záležitostí
 • Nařízeno omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat tam v počtu max. 2 osob, pokud se nejedná o členy domácnosti

Závěrem mi dovolte poděkovat za respektování výše uvedených vládních opatření, která jsou činěna výlučně z důvodu ochrany zdraví. Kontakt s rodinou můžete udržovat telefonicky nebo jít na procházku do parku či do zahrady apod.. Pevně věřím, že vše společně zvládneme stejně jako na jaře tohoto roku, kdy se nám všem společně podařilo celou situaci zdárně překonat, a to díky Vaší spolupráci a bdělosti. Moc na Vás myslím a věřím, že vše společně zvládneme.

 

doporuceni_seniori_pro_web

Pokyn č. 26 DPS- ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Pokyn č. 25 – roušky klienti, jen nezbytná péče, zrušení úklidů od 14.10.2020

Pokyn č. 22 DPS a KSEC- od 9.10.2020

Pokyn č. 21 DPS a KSEC- od 5.10.2020

POKYN Č. 19 – autoprovoz bezkontaktní

Pokyn č. 18 DPS a KSEC (uzavření pro veřejnost)- od 21.9.2020

Pokyn č. 16 DPS a KSEC- od 1.9.2020

Klienti- doporučení

 

 

 

 

Linky státního zdravotního ústavu

Jak si správně mýt ruce

pravidla hygieny

Doporučení ČLK