Informace v souvislosti s koronavirem COVID-19

 

OD 23.11.2020 probíhá pravidelné testování VŠECH zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého styku s klienty POC antigenními testy, do té doby byly pravidelně prováděny tzv. rapid testy.

Březen 2021- Naprostá většina pracovníků přímé péče má již podanou i 2. dávku očkování   a dále je naočkována i naprostá většina klientů v DPS. Očkování bylo zajištěno ve spolupráci s ÚVN, které  velice děkujeme za zajištění vakcinace a výbornou organizaci.

Očkování uživatelů, kteří žijí ve svých domácnostech PSP6 neorganizuje a je potřeba domluvit se se svou rodinou a zaregistrovat se, nebo kontaktovat svého obvodního lékaře.

Informace k očkování dalších osob, jsou uvedeny níže v letáčcích:

Informace pro seniory – registrace k očkování a rezervace termínů Finální

Leták MČ

Telefonní linky:

800 160 166 – Linka Hl. m. Prahy PO- NE 8:00-16:00 hod

1221 – celostátní linka pro pomoc s rezervací, NONSTOP

778 711 281 – Linka MČ Prahy 6, PO-PÁ 8:00-16:00 hod

 

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028 a č. 167 ze dne 15.2.2021 je nařízeno

 • Všem osobám (uživatel/klient, zaměstnanci a další přítomné osoby)  během poskytování pečovatelských služeb v terénní formě v místě bydliště uživatele vládou nařízen zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa – např. respirátor, rouška, ústenka). Pokud klient nebude používat ochranu dýchacích cest, nebude mu úkon pečovatelské služby poskytnut!
 • Všem zájemcům, uživatelům nebo blízkým osobám je vládou nařízeno informovat pracovníky pečovatelské služby v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19 nebo o nařízené karanténě nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.
 • Pečovatelská služba je oprávněna přerušit poskytování terénních pečovatelských služeb (v případě nedostatečného personálního zajištění) a poskytovat primárně pečovatelské služby v nezbytné míře s cílem ochrany života a zdraví osob, tedy poskytovat základní činnosti (péče o vlastní osobu uživatele, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, běžné nákupy a pochůzky)
 • S účinností od 14.10.2020 může docházet k přerušení poskytování úkonu běžný úklid a údržba domácnosti.
 • S účinností od 19.10.2020 bude podáváno pouze JEDNOTNÉ MENU bez možnosti výběru

_____________________________________________________________________

CO AKTUÁLNĚ PLATÍ K 1.3.2021 v DPS

V návaznosti na Usnesení Vlády České republiky č. 216 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření, ve kterém je v čl. III bod 3 a 4 nařízeno omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, tímto s účinností od 1.března 2021:

 • KOMUNITNÍ CENTRA, SPOLEČENSKÉ PROSTORY
  • Úplné UZAVŘENÍ KOMUNITNÍCH SENIORSKÝCH CENTER (možnost individuální domluvy s koordinátorkou na trénování paměti)
  • Ve všech vnitřních prostorách účast max. 2 osob najednou, přičemž je nezbytné dodržovat odstup min. 2 metry (nicméně společné setkávání je i tak vládou zakázáno)
  • VE VŠECH PROSTORÁCH DPS: Dodržování 2metrových rozestupů, Pravidelná sterilizace UV sterilizátorem vzduchu, Zvýšená hygiena a desinfekce
 • SPOLEČNÉ JÍDELNY: V DPS opět UZAVŘENY SPOLEČNÉ JÍDELNY a obědy budou uživatelům podávány do jejich bytů individuálně v tzv. jídlonosičích (v pondělí 1.3. nelze technicky opatření zajistit, takže platí od úterý 2.3.2021)
 • Masáže , kadeřnice, bohoslužby– NEKONÁ SE
 • NÁVŠTĚVY: dle nařízení vlády je stanoveno omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti a prosíme VŠECHNY OSOBY případně vstupující do DPS dodržujte prosím laskavě následující:
  • zápis každého příchozího do KNIHY NÁVŠTĚV
  • vyplnění čestného prohlášení vstupujících osob, a to včetně telefonického kontaktu (z důvodu případného trasování při výskytu Covid)
  • do budovy DPS vstupovat a ve společných prostorách se pohybovat pouze se ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM- vždy respirátor FFP2/KN 95 – u klientů stačí chirurgická rouška
  • při vstupu i odchodu prosím provést řádnou desinfekci rukou
  • podrobit se na vyzvání měření tělesné teploty
  • v případě výskytu respiračních onemocnění nebo teploty vyšší než 37 C prosím nevstupujte do budovy

Děkuji všem za respektování pokynu, kterým zároveň ruším pokyn č. 1/2021. Je mi to skutečně nesmírně líto, opatrujte se

V Praze dne: 28.2.2021                                                  JUDr. Lucie Trnková, ředitelka

doporuceni_seniori_pro_web

Jak stonat s Covidem_web

Pokyn č. 3 – roušky klienti, jen nezbytná péče

Pokyn č. 6 DPS a KSEC- ZNOVUUZAVŘENÍ OD 1.3.2021

Pokyn č. 30 DPS rozvolnění- návštěvy od 1.12.2020

Pokyn č. 29 – TESTOVÁNÍ v přímém kontaktu + respirátory FFP2

Pokyn č. 26 DPS- ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Pokyn č. 25 – roušky klienti, jen nezbytná péče, zrušení úklidů od 14.10.2020

Pokyn č. 22 DPS a KSEC- od 9.10.2020

Pokyn č. 21 DPS a KSEC- od 5.10.2020

POKYN Č. 19 – autoprovoz bezkontaktní

Pokyn č. 18 DPS a KSEC (uzavření pro veřejnost)- od 21.9.2020

Pokyn č. 16 DPS a KSEC- od 1.9.2020

Klienti- doporučení

 

 

 

 

Linky státního zdravotního ústavu

Jak si správně mýt ruce

pravidla hygieny

Doporučení ČLK