Služby

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška oběda,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla,
 • praní a žehlení osobního prádla

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

Zájemce se na Pečovatelskou službu může obrátit:

 • přímo
 • nebo prostřednictvím:
  • ošetřujícího  lékaře,
  • rodiny,
  • jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval, a to cestou  písemnou, telefonickou či osobní návštěvou v sídle PS.