Pečovatelská služba Prahy 6

 

Praha 6- cedule k vyvěšení

Shrnutí za rok 2022 – komprimováno

SHRNUTÍ ZA ROK 2021 finální – komprimováno

Sídlo:   Břevnovská 1691/4  Praha 6,  169 00

ID datové schránky organizace:  rtsk635

IČO: 708 939 69

Bankovní spojení: 2000867359 / 0800

Identifikátor sociální služby: 6192569

Kapacita:1200

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST v sídle Břevnovská 4, Praha 6:

PONDĚLÍ: 8.00 – 12.00 hod a 13.00- 17.00 hod

STŘEDA:  8.00 – 12.00 hod a 13.00-17.00 hod

V ostatní dny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. číslech:  220 513 315220 513 521, 220 513 223

TELEFONICKÉ PODÁVÁNÍ INFORMACÍ 

PONDĚLÍ, STŘEDA: 8.00 – 12.00 hod a 13.00- 17.00 hod

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK: 8.00-12.00 hod a 13.00-15.00 hod

Cílová skupina:

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

žijící na území Městské části Praha 6 (Dejvice, Střešovice, Břevnov, Petřiny, Ruzyně)

Místo poskytování

Pečovatelská služba je poskytována dle potřeb uživatelů jako terénní služba v domácnostech občanů a v domech s pečovatelskou službou  (Šlejnická 5 – Dejvice a U Stanice 5 – Liboc). Služba je poskytována mimo státních svátků každý pracovní den od 7,00 – 19,00 hodin a o víkendech od 7,00 – 15,30 hod.

Poslání Pečovatelské služby
Posláním Pečovatelské služby Prahy 6  je umožnit seniorům a  zdravotně postiženým občanům, kteří žijí v domácnostech a rodinách, a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.

Cíl služby

  • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
  • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
  • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy

Komu je služba určena: Seniorům, dále pak osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným postižením závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby např.  rodinám, kterým se současně narodilo 3 a více dětí.

Komu není určena:
Osobám, které nemají sníženou soběstačnost a jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kdo má nárok na bezplatnou PS?
Zdarma se poskytuje PS účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb, dále osobám podle zákona 87/1991 a zákona 119/1990 Sb. a pozůstalým manželům(manželkám) po osobách starším 70 let, dále rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí..

Osoby uvedené v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů hradí pouze úhradu v rozsahu úhrady nákladů za stravu.

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Tramvají č. 22 a 25 – zastávka U Kaštanu

Autobusem č. 180 – zastávka Břevnovská

 

( http://www.mapy.cz/s/5ASB )