Komunitní centrum Šlejnická

K O M U N I T N Í   C E N T R U M  P R O  S E N I O R Y

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická 5, Praha 6

Centrum je určeno především seniorům z Prahy 6. Je místem setkávání, zábavy, vzdělání i aktivního odpočinku.

Koordinátorka: Irena Simeonová

Telefon: 220 199 610

Mobil:  736 489 330

E-mail: ksec@psp6.cz

web: www.facebook.com/kcslejnicka

 

Program Listopad 2018

 

 

Ukázka krásných broží, které vytvořili účastníci výtvarného ateliéru KSEC Šlejnická.

 

 

Fotografie výrobků, které vytvořily senioři v Komunitním centru Šlejnická- výtvarný ateliér Šlejnická. Stále je možné   přihlásit se a udělat si radost a vytvářet tak překrásné věcičky.

 

27.11.2018 – Se konala v KSEC Šlejnická poutavá přednáška o dentální hygieně pro seniory. Pod vedením profesorky Petry Křížové studenti 3. ročníku Vyšší odborné zdravotní školy vysvětlovali a prakticky ukazovali seniorům možnosti a práci s pomůckami dentální hygieny. Přednáška pro seniory byla velmi zajímavá a proto také diskutovali se studenty a živě se zajímali o tuto problematiku.

 

 

18.10.2018 – „Ašanská magie“, přednášel: PhDr. Vladimír Klíma, CSc.

Bývalý velvyslanec ČR v Ghaně, Togu a Burkyně Faso Vladimír Klíma, profesionální afrikanista se věnuje černošské mytologii, tradicím ale i aktuálním problémům Afriky. Povyprávěl seniorům především o kmenové slavnosti Yilo-Krobo a barvitém aktu odevzdávání pověřovacích listin, provázeno tradičními obřady.

 

 

5.4.2018 – „Pějme píseň dokola, až nás jaro zavolá“, účinkovali: Jan Vízner a Helena Krupová.

Písničky z Čech, Moravy a Slovenska pro všechny, kdo se chtěli pobavit a přivítat jaro. Slovem, zpěvem a na různé nástroje doprovázel Jan Vízner a Helena Krupová. Senioři si s chutí a sborově zazpívali.

 

 

15.2.2018 – Příroda kolem nás“  Hovořil pan Petr Kolomazník ze záchranné stanice Penthea, Praha.

Účastníci přednášky měli možnost se dozvědět o zajímavostech  života některých zvířat žijících v naší přírodě. Nejzajímavější  ale bylo, že si mohli zvířata pohladit a pohrát si s nimi.

 

16.11.2017 – nás navštívili Petr a Jana Kolomazníkovi, – Penthea, záchranná stanice pro volně žijící živočichy.

 Sovy lítaly bezprostředně kolem účastníků programu, kteří se zároveň seznámili s většinou druhů evropských sov, stylem jejich života a zajímavostmi. Senioři hodnotili tuto akci jako jednu z nejlepších tohoto roku.

 

 

2.11.2017 – Toulky Prahou s Emilií Vrbatovou “Víš, kde je první rozhledna v Praze”?

Při prohlídce první pražské rozhledny “Cibulka” nám přálo krásné podzimní počasí. I když se vycházky zúčastnilo pouze 10 lidí, velmi jsme si to užili. Prohlídli jsme si rozhlednu, starou lesovnu, sochu Diany a pramen, který napájí rybníček a samozřejmě celý komplex budov, dnes již zchátralé “Cibulky”. Prošli jsme se celým nádherným parkem.

 

 

19.10.2017 – Krev a písek Filipín

Cestovatelka Saša Ryvolová svým filmem seniory zavedla do země hluboké katolické víry, na ostrovy plné činných sopek, bílých pláží a nádherných přírodních scenérií. Senioři kladli zvídavé otázky, všichni se dobře bavili a vyzkoušeli jsme si, jak nám funguje nový projektor a plátno.

 

27.9.2017 – Nepál-Království Mustang

Vyprávění cestovatele RNDr. Karla Wolfa o své cestě za hradbu Himalájí, která ještě před několika lety byla zapovězena všem turistům. Hluboké údolí řeky Kali Gandaki se mezi osmitisícovkami Dhaulaghirí a Annapurnou rozevírá a přechází k Tibetu do široké pouště Království Mustang. Celé vyprávění bylo doprovázeno filmem.  Jako vždy na velmi zajímavé zážitky a příjemné vyprávění  pana Karla Wolfa senioři reagovali a zadávali mu mnoho zvídavých otázek.

 

18.9.2017 – Cvičení na židlích

Po letní pauze jsme  opět v KC začali cvičit. Každé pondělí v měsíci cvičíme s míčem a theraband gumou. Cvičíme na židlích a řádně protáhneme celé tělo.

 

14.9.2017 – Na vlnách babího léta

 Hodinka lehkého humoru s bohatým výběrem písní z oblasti slavných šansonů, muzikálů a šlágrů v podání paní Heleny Krupové a pana Jana Víznera.

 

7.9.2017 – Hudební cesta časem.

Písničky od Waldemara Matušky, Jiřího Suchého a dalších interpretů zahrál a zazpíval frontman skupiny Živá huba, Martin Krulich.

Senioři se příjemně bavili a Martin Krulich vyvolal v sále výbornou atmosféru.

 

 

6.9.2017 – Toulky Prahou. “Prohlídka Arcibiskupského paláce”.

Prohlídka proběhla za výborné přednášky pana Richarda Jozífa, knihovníka paláce. Zúčastnilo se 21 seniorů. Celá skupina byla velmi spokojena. Senioři se  obdivovali historické hodnotě paláce.

 

29.6.2017 – Každý se může radovat a tančit.  

Akci pro nás připravil Dr.Petr Veleta , moc se to všem líbilo.

 

22.6.2017 – Přednáška o japonské kaligrafii a dílna japonské kaligrafie. 

 Přednášku vedl pan Robin Heřman, předseda Česko-japonské společnosti. Posluchače seznámil s historií japonského písma, krásou a významem japonské kaligrafie.
Po přednášce následovala dílna japonské kaligrafie pod vedením japonského lektora Harumi Yamady, které účastníky naučila napsat vlastní jméno japonskou abecedou, která se jmenuje Katakana.

 

15.6.2017 – Láska a žal

 „Láska a žal“ Program sestavený z milostných písní baroka. Soprán: Lucie Rozsnyó, na arciloutnu doprovázel Miloslav Študent. velmi pěkný koncert, zůčastnilo se 25 seniorů z toho 13 z DPS Šlejnická.