DPS Šlejnická

Dům s pečovatelskou službou “ Šlejnická “ :

Adresa : Šlejnická 5, Praha 6
Telefon : 220 199 610, 220 513 315
Vedoucí domu : Miroslava Kalhotková

Co je Dům s pečovatelskou službou (DPS) :

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Byty v DPS jsou pronajímány zejména seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází na požádání pracovníci naší služby poskytovat terénní pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele.

Žádosti o pronájem bytu v Domech s pečovatelskou službou přijímá Ing. Milena Hanušová, Odbor sociálních věcí MČ Praha 6, Čs. armády 23/601, tel. 220 189 613

PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH- § 30 a násl.

Zásady pro pronájem bytů jsou součástí Zásad a podmínek pro nakládání s byty v majetku hlavního města Prahy- městské části Praha 6,  která byla schválena Usnesením RMČ Praha 6   č. 2136/21 z 19.1.2021

2022 Zásady a podmínky pro nakládání s byty_RMČ 3882_29-08-2022

Projekt: Studenti v DPS a rozhovor v Českém rozhlase

https://dabpraha.rozhlas.cz/jak-vypada-souziti-dvou-generaci-v-dome-s-pecovatelskou-sluzbou-seniori-v-praze-8767999

 

 

Prezidentské volby v DPS Šlejnická