Kontakty

Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 6

Sídlo: Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6
IČ: 70893969
ID datové schránky: rtsk635

Ředitelka:
220 513 535
JUDr. Lucie Trnková trnkova@psp6.cz
Ekonom/účetní: 220 516 874
Linda Nosková ekonom@psp6.cz
 Manažer kvality přímé péče

Mgr. Alexander Lorca

220 513 223

lorca@psp6.cz

Sociální pracovnice 220 513 521
220 513 315
Michaela Hrubantová socialnipracovnice@psp6.cz
Koordinátorka provozu PS 220 513 521220 513 315
Iveta Moravcová moravcova@psp6.cz
Koordinátorka provozu PS 220 513 521220 513 315
Marcela Dere dere@psp6.cz
Koordinátorka, vedoucí DPS Liboc a DPS Šlejnická: 220 513 521220 513 315
Miroslava Kalhotková kalhotkova@psp6.cz
Vyúčtování služeb a autoprovoz, obědy: 220 513 223
Pavlína Maizlová (evidence obědů, vyúčtování poskytnutých služeb, vedoucí autodopravy) vyuctovani@psp6.cz
autodoprava@psp6.cz
Referent majetkové správy : 220 513 363
Lenka Ilyková administrativa@psp6.cz
Komunitní centrum: 736489330
Irena Simeonova ksec@psp6.cz

Telefonní kontakt pro dotazy týkající se kvality stravy: 234 678 291 (dodavatel stravy)