Komunitní centrum Šlejnická

K O M U N I T N Í   C E N T R U M  P R O  S E N I O R Y

 

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická 5, Praha 6

Centrum je určeno především seniorům z Prahy 6. Je místem setkávání, zábavy, vzdělání i aktivního odpočinku.

Koordinátorka: Irena Simeonová

Telefon: 220 199 610

Mobil:  736 489 330

E-mail: ksec@psp6.cz

 

Program Září 2021

 

6.5.2021 – KVĚTINOVÝ WORKSHOP pod vedením lektorek z Aranžerie, sociální podnik zaměstnávající lidi s epilepsií financovaný z dotace z Ministerstva Kultury.

Seniorky s láskou a nadšením tvořily svoje jarní dekorace. Vytvořily velmi pěkné kytice, které je budou těšit a zdobit jejich pokoje. Děkujeme koordinátorce  Aranžérie  a její asistence, které vytvořily seniorkám příjemné  a laskavé odpoledne.

 

Vánoce

Dětičky z MŠ Čínská přinesly krásný stromeček a spoustu přání a dárečků a děti z Hudební umělecké školy Jana Hanuše přišly potěšit obyvatele koncertem pod okny v rámci iniciativy ZUŠ Open. Moc všem děkujeme

 

Před vánoci již tradičně přišly dětičky z MŠ Čínská zazpívat koledy a přinést obyvatelům DPS Šlejnická dárečky. Letos vše proběhlo netradičně a bez přímého kontaktu, neboť obyvatelé vše sledovali ze svých balkonů. Bylo to krásné a dojemné a moc děkujeme vedení školky a dětem.

 

 

V době uzavření KSEC z důvodu šíření nákazy COVID-19 (28.2.-30.6.2020) se uskutečnilo více  koncertů pouze v zahradách DPS, kdy klienti měli možnost koncerty sledovat v bezpečí svých bytů. Děkujeme iniciativě HrajemeDoOken a všem vystupujícím.

 

 

2.9.2020 – senioři KC Šlejnická navštívili statek koní Malčany. Počasí a nálada byla výborná a senioři si výlet opravdu užili. Fotografovali a povídali si s panem Vydrou o chovu koní, o jejich ošetřování, o krmení, o jeho starostech i radostech na statku. Prohlédli si stáj a okolí statku, odpočinuli si a osvěžili se ve stínu ořechu na dvoře statku.

 

 

Baletní program „Víla letního slunce“ restartoval činnost KC Šlejnická po náročném období karantény krásnou hudbou, barevnými kostýmy a veselými čísly, i společným relaxačním tančením v sedě. Tančila Bianka Dobrodinská, Dobrodinská ballet Dance Theatre and Academy.

 

 

Výrobky seniorek KC, které vyráběly v posledních měsících ve výtvarném ateliéru.

 

 

12.12.2019 – Hodinka splněných přáníúčinkující: Jan Vízner a Helena Krupová

Adventní setkání, plné vánoční muziky a zábavy s Janem Víznerem a Helenou Krupovou.

 

4.12.2019 – Vánoce v proměnách století, Miloš Černý – housle, dudy, zpěv a Eva Šašínková – kontrabas a zpěv.

 Senioři vyslechli adventní koncert obou umělců a dozvěděli se jak se měnil význam slavení Vánoc od pradávných dob až do dneška. Jak Vánoce ovlivňovaly hudební skladatele a jejich tvorbu. Vyslechli povídání, zpěvy a skladby, které po staletí doprovázely kouzlo Vánoc.

 

 

31.10.2019 – Posezení s harmonikou – s dědou a vnukem 

Poslední den v měsíci říjnu bylo v KC Šlejnická posezení u harmoniky. Bohuslav Ježek již několikrát hostoval v KC, tentokrát ovšem přišel zahrát se svým dědečkem. I tentokrát  provedli skladbami vážné hudby ale i populární, dechovkou, lidovými a tanečními písněmi. Příjemně si povyprávěl se seniory Bohuslav Ježek starší  a z publika vystoupil starší pán, který si vesele zatancoval. Všichni se dobře bavili.

 

 

23.10.2019 – Prezentace a ukázka nového trenažeru pro seniory 

Ve spolupráci s vedoucí OSV Bc. Jitkou Köcherovou a zástupci Cesty za snem v KC Šlejnická byl proveden program zaměřený na podporu aktivního života pro seniory. Několik seniorů se aktivně zapojilo a vyzkoušeli si jízdu na trenažeru a ostatní se příjemně bavili a besedovali se zástupci Cesty za snem.

 

 

 26.9.2019 – „Baletní vějíř“ – Bianka Dobrodinská

Baletní vějíř Bianky Dobrodinské rozevřel barvité spektrum čísel písní a tanců mnoha národů. Senioři se opravdu bavili. Nasazovali si klobouky, ovívali se vějíři a doprovázeli tanec Bianky kastaněty. Vyslechli si vznik písně Kde domov můj, kterou si také všichni společně zazpívali. Zatancovali si s paní Dobrodinskou, pokoušeli se o baletní kroky, otočky a úklony. Atmosféra byla velmi  příjemná a vládla veselá nálada.

 

 

 13.6.2019 – Odpoledne s harmonikou a houslemi, provedené Bohuslavem Ježkem a Janou Hokovskou.

Bohuslav Ježek a Jana Hokovská připravili pro seniory KC Šlejnická velmi pěkné a veselé odpoledne. Senioři zpívali, tleskali a obdivovali se hře obou mladých lidí.

 

23.5.2019 – „Dámská kapela Country Ladies“

Kapela hrála české a americké country, přidala také národní a trampské písničky. Nálada byla veselá a senioři si popovídali s členy kapely.

 

Zde jsou krásné ukázky výrobků šikovných rukou seniorek výtvarného ateliéru, vytvořené v tomto roce. Složité toaletní taštičky ušité metodou patchwork, ornamenty z tvrdého papíru a velikonoční vajíčka.

 

9.4.2019 – „Ukázka na vlastních zubech a na fantomech“, vedené Mgr. Petrou Křížovou Dis., vedoucí pro odbornou výuku – obor Dentální hygienik.

Senioři navštívili výukové středisko 3. Lékařské fakulty UK. Ujali se jich studenti oboru Dentální hygienik. Rozhovor probíhal ve velmi přátelské atmosféře, studenti vysvětlovali, prakticky ukazovali a odpovídali na všechny dotazy seniorů, kteří se dozvěděli mnoho nového a mnoho užitečného. Kdo potřeboval a chtěl, dal si odstranit zubní kámen. Senioři děkují za velmi zajímavé odpoledne.

 

21.3.2019, „ Dekameron“ účinkující: Táňa Fišerová, herečka – zpěv a přednes básní, Daniel Dobiáš – hudební skladatel, zhudebnění básní, zpěv a klávesy.

Senioři se zaposlouchali a vyslechli se milostné listy portugalské jeptišky Marianny , středověké a renesanční poezie.

 

 

14.3. 2019 „S košíkem písní  půjdeme k vám“ za veselého mudrování  a známých písniček s Janem Víznerem a Helenou Krupovou. Senioři se bavili a s chutí si zazpívali.

 

14.2.2019 „Tajemné sovy“ představené manželi Kolomazníkovi ze záchranné stanice Penthea pro volně žijící živočichy.

Senioři s velkou pozorností a účastí sledovali přednášku s většinou druhů evropských sov. Seznámili se s jejich stylem života a zajímavostmi. Mohli si sovy pohladit, sledovali krmení a jejich výcvik. Účast na akci byla velká, senioři zadávali mnoho otázek a výborně se bavili.

 

 24.1.2019 – Zběsilá Čína, přednášela Saša Ryvolová

Velmi zajímavé vyprávění napříč Čínou dvou cestovatelů Saši Ryvolové a Ing. Václava Lomiče z Pekingu na Velkou zeď, za terakotovou armádou, toulali se po NP a budhistických klášterech a jeskyních, po památkách zapsaných na seznamu UNESCO a dalších úžasných místech. Z cesty jsme viděli velmi krásný film a slyšeli úžasné vyprávění Saši Ryvolové. Účast byla vysoká (38 seniorů) a senioři velmi spokojeni.

 

17.1.2019 – „Jak na Nový rok, tak po celý rok s Mílou Hartmanem“.

Vesele s písničkou senioři  s Mílou Hartmanem vstoupili do Nového roku 2019.

 

 

 

Ukázka krásných broží, které vytvořili účastníci výtvarného ateliéru KSEC Šlejnická.

 

13.12.2018 – Vánočního koncertu v KC Šlejnická. Účinkující:  Bohuslav Ježek – akordeon, Jana Hokovská – housle.

Ukázka světového populáru na akordeon a housle, zazněly ale také známé české písně a koledy. Senioři byli natolik spokojeni,  že si vyjednávali  další koncert po novém roce.

6.12.2018 – „Letem vánočním světem“ účinkující: Jan Vízner a Helena Krupová.

Na adventním setkáním Jan Vízner a Helena Krupová naladili seniory na vánoční muziku z domova ale též ze zemí jiných kontinentů. Senioři si s chutí zazpívali  české vánoční koledy.

 

Fotografie výrobků, které vytvořily senioři v Komunitním centru Šlejnická- výtvarný ateliér Šlejnická. Stále je možné   přihlásit se a udělat si radost a vytvářet tak překrásné věcičky.

 

27.11.2018 – Se konala v KSEC Šlejnická poutavá přednáška o dentální hygieně pro seniory. Pod vedením profesorky Petry Křížové studenti 3. ročníku Vyšší odborné zdravotní školy vysvětlovali a prakticky ukazovali seniorům možnosti a práci s pomůckami dentální hygieny. Přednáška pro seniory byla velmi zajímavá a proto také diskutovali se studenty a živě se zajímali o tuto problematiku.

 

 

18.10.2018 – „Ašanská magie“, přednášel: PhDr. Vladimír Klíma, CSc.

Bývalý velvyslanec ČR v Ghaně, Togu a Burkyně Faso Vladimír Klíma, profesionální afrikanista se věnuje černošské mytologii, tradicím ale i aktuálním problémům Afriky. Povyprávěl seniorům především o kmenové slavnosti Yilo-Krobo a barvitém aktu odevzdávání pověřovacích listin, provázeno tradičními obřady.

 

 

5.4.2018 – „Pějme píseň dokola, až nás jaro zavolá“, účinkovali: Jan Vízner a Helena Krupová.

Písničky z Čech, Moravy a Slovenska pro všechny, kdo se chtěli pobavit a přivítat jaro. Slovem, zpěvem a na různé nástroje doprovázel Jan Vízner a Helena Krupová. Senioři si s chutí a sborově zazpívali.

 

 

15.2.2018 – Příroda kolem nás“  Hovořil pan Petr Kolomazník ze záchranné stanice Penthea, Praha.

Účastníci přednášky měli možnost se dozvědět o zajímavostech  života některých zvířat žijících v naší přírodě. Nejzajímavější  ale bylo, že si mohli zvířata pohladit a pohrát si s nimi.

 

16.11.2017 – nás navštívili Petr a Jana Kolomazníkovi, – Penthea, záchranná stanice pro volně žijící živočichy.

 Sovy lítaly bezprostředně kolem účastníků programu, kteří se zároveň seznámili s většinou druhů evropských sov, stylem jejich života a zajímavostmi. Senioři hodnotili tuto akci jako jednu z nejlepších tohoto roku.

 

 

2.11.2017 – Toulky Prahou s Emilií Vrbatovou “Víš, kde je první rozhledna v Praze”?

Při prohlídce první pražské rozhledny “Cibulka” nám přálo krásné podzimní počasí. I když se vycházky zúčastnilo pouze 10 lidí, velmi jsme si to užili. Prohlídli jsme si rozhlednu, starou lesovnu, sochu Diany a pramen, který napájí rybníček a samozřejmě celý komplex budov, dnes již zchátralé “Cibulky”. Prošli jsme se celým nádherným parkem.

 

 

19.10.2017 – Krev a písek Filipín

Cestovatelka Saša Ryvolová svým filmem seniory zavedla do země hluboké katolické víry, na ostrovy plné činných sopek, bílých pláží a nádherných přírodních scenérií. Senioři kladli zvídavé otázky, všichni se dobře bavili a vyzkoušeli jsme si, jak nám funguje nový projektor a plátno.

 

27.9.2017 – Nepál-Království Mustang

Vyprávění cestovatele RNDr. Karla Wolfa o své cestě za hradbu Himalájí, která ještě před několika lety byla zapovězena všem turistům. Hluboké údolí řeky Kali Gandaki se mezi osmitisícovkami Dhaulaghirí a Annapurnou rozevírá a přechází k Tibetu do široké pouště Království Mustang. Celé vyprávění bylo doprovázeno filmem.  Jako vždy na velmi zajímavé zážitky a příjemné vyprávění  pana Karla Wolfa senioři reagovali a zadávali mu mnoho zvídavých otázek.

 

18.9.2017 – Cvičení na židlích

Po letní pauze jsme  opět v KC začali cvičit. Každé pondělí v měsíci cvičíme s míčem a theraband gumou. Cvičíme na židlích a řádně protáhneme celé tělo.

 

14.9.2017 – Na vlnách babího léta

 Hodinka lehkého humoru s bohatým výběrem písní z oblasti slavných šansonů, muzikálů a šlágrů v podání paní Heleny Krupové a pana Jana Víznera.

 

7.9.2017 – Hudební cesta časem.

Písničky od Waldemara Matušky, Jiřího Suchého a dalších interpretů zahrál a zazpíval frontman skupiny Živá huba, Martin Krulich.

Senioři se příjemně bavili a Martin Krulich vyvolal v sále výbornou atmosféru.

 

 

6.9.2017 – Toulky Prahou. “Prohlídka Arcibiskupského paláce”.

Prohlídka proběhla za výborné přednášky pana Richarda Jozífa, knihovníka paláce. Zúčastnilo se 21 seniorů. Celá skupina byla velmi spokojena. Senioři se  obdivovali historické hodnotě paláce.

 

29.6.2017 – Každý se může radovat a tančit.  

Akci pro nás připravil Dr.Petr Veleta , moc se to všem líbilo.

 

22.6.2017 – Přednáška o japonské kaligrafii a dílna japonské kaligrafie. 

 Přednášku vedl pan Robin Heřman, předseda Česko-japonské společnosti. Posluchače seznámil s historií japonského písma, krásou a významem japonské kaligrafie.
Po přednášce následovala dílna japonské kaligrafie pod vedením japonského lektora Harumi Yamady, které účastníky naučila napsat vlastní jméno japonskou abecedou, která se jmenuje Katakana.

 

15.6.2017 – Láska a žal

 „Láska a žal“ Program sestavený z milostných písní baroka. Soprán: Lucie Rozsnyó, na arciloutnu doprovázel Miloslav Študent. velmi pěkný koncert, zůčastnilo se 25 seniorů z toho 13 z DPS Šlejnická.