Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby

Ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby

Ceny platné od 1. 10.2022 dle zákona č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Úkon Sazba
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci 130,- Kč/hod
pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/hod
  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Úkon Sazba
pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy, nehty 130,- Kč/hod
pomoc při použití WC 130,- Kč/hod
  1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Úkon Sazba
zajištění stravy od smluvního dodavatele
(dodavatel České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4 Praha 6)
71,- Kč za oběd
dovoz nebo donáška jídla 29,- Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod
příprava a podávání jídla a pití 130,- Kč/hod

 

  1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Úkon Sazba
běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod
údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/hod
donáška vody 130,- Kč/hod
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky 130,- Kč/hod
velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110,-Kč/úkon
praní a žehlení ložního prádla 60,- Kč/kg
praní a žehlení osobního prádla 60,- Kč/kg
  1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Úkon Sazba
doprovázení dospělého k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy, nehty 130,- Kč/hod
doprovázení dětí do školy, školského zařízení 130,- Kč/hod

U úkonů uváděných v jednotce Kč/hodina je účtováno každých započatých 5 minut
Bližší informace na tel. č. 220 513 315, 220 513 223