DPS Liboc

Dům s pečovatelskou službou “ LIBOC “ :

Adresa : U Stanice 5, Praha 6 Liboc
Telefon : 235 362 467, 220 513 521
Vedoucí domu :Miroslava Kalhotková

Co je Dům s pečovatelskou službou (DPS) :

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Byty v DPS jsou pronajímány zejména seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, pro které je jejich dosavadní bydlení nevyhovující. Do těchto bytů dochází na požádání pracovníci naší služby poskytovat terénní pečovatelskou službu, a to v předem vyjednaném rozsahu podle přání a potřeb uživatele.

Žádosti o pronájem bytu v Domech s pečovatelskou službou přijímá Ing. Milena Hanušová, Odbor sociálních věcí MČ Praha 6, Čs. armády 23/601, tel. 220 189 613

PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NALEZNETE V PŘILOŽENÝCH DOKUMENTECH- § 30 a násl.

Zásady pro pronájem bytů jsou součástí Zásad a podmínek pro nakládání s byty v majetku hlavního města Prahy- městské části Praha 6,  která byla schválena Usnesením RMČ Praha 6   č. 2136/21 z 19.1.2021

Grilování 2023 – Liboc

 

Grilování květen 2022

Příjemné setkání na zahradě našeho DPS Liboc ve společnosti obyvatel, uprchlíků z Ukrajiny, studentů (kteří v DPS konají dobrovolnickou práci) a zástupců MČ Prahy 6.

 

Vánoce 2020

Před Vánoci nás přišly navštívit děti z MŠ Libocká a přinesly krásné dárečky  nazdobený stromeček. Také se konal koncert pod okny v rámci iniciativy ZUŠ Open a zazněly nejen koledy, ale i krásné básničky. Moc všem děkujeme

 

 

 

Cvičení seniorek v Liboci

Práce našich seniorů

DPS Liboc po rekonstrukci

Canisterapie DPS Liboc